Login
  • Artikel
  • Tahukah Anda

 

supportRISDA memberi bantuan Tanam Semula Getah Ke Getah (TSGG) pada kadar RM9,230 sehektar bagi Semenanjung Malaysia, RM13,500 sehektar bagi Sarawak dan RM14,000 sehektar bagi Sabah.(Buddy ChatKomen Sidang Pengarang: Pekebun kecil di Semenanjung membayar ses tanam semula, bagaimana pekebun kecil di Sabah dan Sarawak?)

supportRISDA memperkenalkan program baru dinamakan Tanam Baru Komoditi Getah (TBKG) di mana pekebun kecil yang memiliki tanah kosong boleh mendapat bantuan menanam getah pada kadar yang sama seperti bantuan tanam semula tetapi di Semenanjung sahaja.(Buddy ChatKomen Sidang Pengarang: Satu program yang akan memberi manfaat kepada pekebun kecil).

supportRISDA juga mulai 2012 melaksanakan program Tanam Semula Sawit Ke Sawit (NKEA) untuk pekebun kecil persendirian dengan kadar bantuan RM7,000 sehektar. Program ini adalah kerjasama dengan MPOB.(Buddy ChatKomen Sidang Pengarang: Mengalu-alukan kerjasama ini).
supportMulai 2011 RISDA tidak lagi meluluskan bantuan Tanam Semula Getah Ke Tanaman Lain (TSGL).(Buddy ChatKomen Sidang Pengarang: Bagaimana hak pekebun kecil yang telah menyumbang kepada kutipan ses dan mahu beralih kepada tanaman lain oleh kerana faktor kesesuaian tanah, ekonomi atau sosial?)


supportApabila peserta asal Rancangan Tanam Baru Berkelompok (RTBB) meninggal dunia, waris-waris dikehendaki menyelesaikan pembahagian pusaka Modal Awal dan Keuntungan Terkumpul RTBB tersebut. Segala bantuan dari saham RTBB akan ditangguhkan sehingga pembahagian pusaka berkenaan selesai dan keputusan penghakiman diterima oleh Pihak RISDA.(Buddy ChatKomen Sidang Pengarang: Masalah ini dihadapi oleh peserta RTBB RISDA sahaja, peserta RTBB di bawah Koperasi Ladang mempunyai sistem pembahagian pusaka yang lebih mudah dan praktikal. Banyak rungutan diterima daripada pesertapeserta mengenai peraturan RISDA ini).

supportMPOB memberi bantuan Tanam Semula Sawit Pekebun Kecil (TSSPK) dan Tanam Baru Sawit Pekebun Kecil (TBSPK) pada kadar RM7,000 sehektar.(Buddy ChatKomen Sidang Pengarang: Alhamdulillah)

supportSkim Tanam Semula Sawit Pekebun Kecil (TSSPK) oleh MPOB hanya layak dipohon oleh pekebun kecil persendirian sahaja, dan tidak melibatkan peneroka/ peserta FELDA, FELCRA, RISDA dan Agensi Kerajaan lain.(Buddy ChatKomen Sidang Pengarang: Pembangunan industri sawit dilihat secara keseluruhannya, bukan dipecah-pecah mengikut pelbagai kategori. Perlu diingat semua pekebun kecil, sama ada di bawah agensi atau persendirian membayar ses).

supportMPOB sedang mempromosikan pemotong sawit bermotor dikenali sebagai Cantas yang digunakan untuk menuai tandan sawit dan memotong pelepah sawit. Bagi menggalakkan penggunaan Cantas di kalangan pekebun kecil sawit, Kerajaan telah menyediakan Skim Diskaun Cantas (SKIDIC) iaitu diskaun bernilai RM1,000 bagi setiap unit yang dibeli.

(Buddy ChatKomen Sidang Pengarang: Alat pemotong ini dikatakan boleh mengurangkan penggunaan tenaga penuai, pekebun kecil, peneroka wajar mencubanya).

Sepintas lalu

Perangkaan Persatuan Negara—negara Pengeluar Getah Asli (ANRPC) menunjukkan bahawa produktiviti getah asli di Filipina pada tahun 2010 ialah sebanyak 1,420 kilogram sehektar berbanding dengan produktiviti di Malaysia sebanyak 1,480 kilogram sehektar dan China sebanyak 1,143 kilogram sehektar. Filipina mempunyai 129,500 hektar kebun getah dan sedang dalam proses menubuhkan pusat penyelidikan getah sendiri.

1. RISDA memberi bantuan Tanam Semula Getah Ke Getah (TSGG) pada kadar RM9,230 sehektar

bagi Semenanjung Malaysia, RM13,500 sehektar bagi Sarawak dan RM14,000 sehektar bagi

Sabah.

(Komen Sidang Pengarang Pekebun kecil di Semenanjung membayar ses tanam semula,

bagaimana pekebun kecil di Sabah dan Sarawak?)

2. RISDA memperkenalkan program

baru dinamakan Tanam Baru Komoditi Getah (TBKG) di mana pekebun kecil yang memiliki

tanah kosong boleh mendapat bantuan menanam getah pada kadar yang sama seperti bantuan

tanam semula tetapi di Semenanjung sahaja.

(Komen Sidang Pengarang Satu program yang akan memberi manfaat kepada pekebun kecil).

3. RISDA juga mulai 2012

melaksanakan program Tanam Semula Sawit Ke Sawit (NKEA) untuk pekebun kecil

persendirian dengan kadar bantuan RM7,000 sehektar. Program ini adalah kerjasama dengan

MPOB.

(Komen Sidang Pengarang Mengalu-alukan kerjasama ini).

4. Mulai 2011 RISDA tidak lagi meluluskan bantuan Tanam Semula Getah Ke Tanaman Lain

(TSGL).

(Komen Sidang Pengarang Bagaimana hak pekebun kecil yang telah menyumbang kepada

kutipan ses dan mahu beralih kepada tanaman lain oleh kerana faktor kesesuaian tanah,

ekonomi atau sosial?)5. Apabila peserta asal Rancangan Tanam Baru Berkelompok (RTBB) meninggal dunia,

waris-waris dikehendaki menyelesaikan pembahagian pusaka Modal Awal dan Keuntungan

Terkumpul RTBB tersebut. Segala bantuan dari saham RTBB akan ditangguhkan sehingga

pembahagian pusaka berkenaan selesai dan keputusan penghakiman diterima oleh Pihak

RISDA.

(Komen Sidang Pengarang Masalah ini dihadapi oleh peserta RTBB RISDA sahaja, peserta

RTBB di bawah Koperasi Ladang mempunyai sistem pembahagian pusaka yang lebih mudah dan

praktikal. Banyak rungutan diterima daripada pesertapeserta mengenai peraturan RISDA

ini).

6. MPOB memberi bantuan Tanam Semula Sawit Pekebun Kecil (TSSPK) dan Tanam Baru Sawit

Pekebun Kecil (TBSPK) pada kadar RM7,000 sehektar.

(Komen Sidang Pengarang Alhamdulillah)

7. Skim Tanam Semula Sawit Pekebun Kecil (TSSPK) oleh MPOB hanya layak dipohon oleh

pekebun kecil persendirian sahaja, dan tidak melibatkan peneroka/ peserta FELDA,

FELCRA, RISDA dan Agensi Kerajaan lain.

(Komen Sidang Pengarang Pembangunan industri sawit dilihat secara keseluruhannya, bukan

dipecah-pecah mengikut pelbagai kategori. Perlu diingat semua pekebun kecil, sama ada

di bawah agensi atau persendirian membayar ses).

8. MPOB sedang mempromosikan
pemotong sawit bermotor dikenali sebagai Cantas yang digunakan untuk menuai tandan

sawit dan memotong pelepah sawit. Bagi menggalakkan penggunaan Cantas di kalangan

pekebun kecil sawit, Kerajaan telah menyediakan Skim Diskaun Cantas (SKIDIC) iaitu

diskaun bernilai RM1,000 bagi setiap unit yang dibeli. (Komen Sidang Pengarang Alat

pemotong ini dikatakan boleh mengurangkan penggunaan tenaga penuai, pekebun kecil,

peneroka wajar mencubanya).

Sepintas lalu

Perangkaan Persatuan Negara—negara Pengeluar Getah Asli (ANRPC) menunjukkan bahawa

produktiviti getah asli di Filipina pada tahun 2010 ialah sebanyak 1,420 kilogram

sehektar berbanding dengan produktiviti di Malaysia sebanyak 1,480 kilogram sehektar

dan China sebanyak 1,143 kilogram sehektar. Filipina mempunyai 129,500 hektar kebun

getah dan sedang dalam proses menubuhkan pusat penyelidikan getah sendiri.

 

aliasak meb
Dato’ Haji Aliasak Haji Ambia

meb intro bm

(MEB) telah dilancarkan oleh Kerajaan dalam tahun 2010 dan mempunyai Hala Tuju yang jelas. Pekebun Kecil seharusnya memahami dan menghayati dasar supaya

faedahnya betul-betul dapat dirasai oleh Pekebun Kecil di Negara ini. Dasar Kerajaan yang baik ini seharusnya mampu diterjemahkan oleh rakyat luar Bandar seperti Pekebun Kecil.

Penternak, Petani dan lain-lain kepada tindakan harian supaya. Pencapaian MEB dapat direalisasikan sepenuhnya.Dalam konteks Pekebun Kecil, matlamat MEB adalah seperti berikut :-

a) Meningkatkan Pendapatan Perkapita Pekebun Kecil daripada RM15.000.00 kepada RM49,000.00

b) Pembangunan yang dilakukan hendaklah lestari(Sustainable)

c) Kesan Pembangunan Pekebun Kecil hendaklah dirasai nikmatnya oleh semua Pekebun Kecil.

 

 

bcs

Pilih Bahasa

Makluman

animation kliksini

Aktiviti Forum

Baca Selanjutnya »

Kalendar

loader

Hubungi Kami

building

Persatuan Kebangsaan Pekebun-Pekebun
Kecil Malaysia

D-1-11, Setiawangsa Business Suites,
Jalan Setiawangsa 11, Taman Setiawangsa,
54200, Kuala Lumpur.
Tel :03- 4251 0984 & 4251 0992
Fax : 03- 4266 4444
E-mel : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Peta Lokasi

fb1
pttr
ptu
fb1
goo1

● Mengenai Kami


● Terma & Syarat


● Dasar Privasi


● Dasar Keselamatan


● Penafian


● Peta Laman

  • 12:14:12am
    Friday, 25th April 2014